Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Mali Lošinj, 17. prosinca 2014. g.

 

         Na temelju članka 17. i 54. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj, članka 54. točka 8. i 10. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (''Narodne novine'' broj 158/03) i Pravilnika o kriterijima za određivanje namjene pojedinog dijela luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, način plaćanja veza, uvjete korištenja, te određivanje maksimalne visine naknade i raspodjele prihoda (NN br. 94/07) Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj, na  08/14. sjednici održanoj dana 17. prosinca 2014. godine, donijelo je:

 

O D L U K U

O  LUČKIM  TARIFAMA

 

 

I        OPĆE ODREDBE

 

Članak   1.

         Ovom Odlukom određuju se lučke tarife koje plaćaju korisnici luka u nadležnosti Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

 

Članak   2.

         Lučke tarife čija se visina određuje ovom Odlukom su:

  • pristojba za upotrebu obale,
  • brodska ležarina,
  • pristojba za vez, kategorizacija luka i zone,
  • naknade za usluge,

       Pristojbe stavka 1. ovog članka ne plaćaju hrvatski javni i ratni brodovi i brodice.

 

 

II       PRISTOJBA ZA UPOTREBU OBALE

 

Članak   3.

         Pristojbu za upotrebu obale plaća brod/brodica/jahta/plovni objekt koji koristi operativni dio luke u svrhu ukrcavanja i/ili iskrcavanja putnika, vozila i tereta.

 

Članak   4.

         Pristojba za upotrebu obale za teretne brodove određuje se prema nedjeljivoj toni ukupno ukrcanog/iskrcanog tereta (generalnog, rasutog, tekućeg, itd) u visini od 7,00 kn po toni.

 

 Članak   5.

         Pristojba za upotrebu obale za putničke brodove određuje se prema ukupnom broju ukrcanih i/ili iskrcanih putnika kako slijedi:

 

·         međunarodne linije, strani cruiseri                                       

8,00 kn

·         međunarodna kružna putovanja                                           

10,00 kn

·         putnička plovila za jednodnevne izlete u domaćem prometu  

3,00 kn

·         prijevoz putnika za domaće redovne linije                           

2,00 kn

 

Članak 6.

        Pristojba za upotrebu obale za prijevoz motornih vozila određuje se kako slijedi:

 

·         osobni automobili (kom.)

     6,00 kn

·         dostavna kombi vozila, kamp kućice, trajleri (kom.)

     8,00 kn

·         autobusi (kom.)

    22,50 kn

·         teretna vozila do 5 tona (kom.)

    20,00 kn

·         teretna vozila preko 5 tona i prikolice (kom.)

    25,00 kn

·         bicikli i motorkotači (kom.)

      3,00 kn.

·         međunarodne linije

+ 50%

 

 

III      BRODSKA LEŽARINA

 

Članak   7.

         Brodsku ležarinu plaća brod koji koristi operativnu obalu:

 -  kada istekne vrijeme predviđeno Pravilnikom o redu u luci za obavljanje lučke operacije,

 -  kada istekne vrijeme predviđeno Redom plovidbe za boravak putničkog broda u luci,

 -  kada koristi luku u bilo koju svrhu osim radi ukrcavanja ili iskrcavanja putnika i tereta.

 

Članak   8.

       Brodska ležarina se određuje prema nedjeljivom danu, dužnom metru broda i zauzetom prostoru na operativnoj obali kako slijedi:

 

prema dužnom metru broda,                                                   

  8,50 kn duž/met/dnevno,

za zauzeti prostor na operativnoj obali/pomorskom dobru,          

  9,00 kn/m2 dnevno,

plovila za prijevoz tereta

  8,00 kn duž/met/dnevno,

ribarska plovila,                                                                      

  3,00 kn duž/met/dnevno,

brodovi na kružnim putovanjima u međunarodnoj plovidbi,        

35,00 kn duž/met/dnevno.

 

 

IV       PRISTOJBA ZA VEZ, KATEGORIZACIJA LUKA I ZONE

 

Članak  9.

         Pristojbu za vez plaća vlasnik jahte, ribarskog broda, ribarske, športske ili druge brodice i plutajućeg objekta.

   

Članak 10.

         Pristojba za vez u pojedinim lukama određuje se u tri kategorije, i to kako slijedi:

 

KATEGORIJA

LUKA

I   kategorija

Mali Lošinj

II  kategorija

Ilovik, Nerezine, Osor, Rovenska, Sv. Martin, Susak,  Unije i Veli Lošinj;

III kategorija

Baldarka, Čikat, Jadrišćica, Vele Srakane, Zela, Ul, Bijar, U fratar, Studenac, Ružmarinka i Unije;

 

Članak  11.

         Pristojba za vez se određuje prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda/brodice/jahte preko svega koji koristi nautički dio luke u svrhu veza, a naplaćuje se nakon 3 (tri) sata provedena na vezu, kako slijedi:

 

Vrsta

Kategorija

Cijena u kn

jahte, sportski brodovi, brodice, plovni objekti do 14 m

I

     15,00

jahte, sportski brodovi, brodice, plovni objekti od 14-19 m

I

     20,00

jahte  19 – 40 m dužine                    

I

     45,00

jahte > 40 m dužine

I

     50,00

jahte, sportski brodovi, brodice, plovni objekti do 14 m

II

     12,00

jahte, sportski brodovi, brodice, plovni objekti od 14-19 m

II

     14,00

jahte 19 - 30 m dužine

II

     20,00

jahte, sportski brodovi, brodice, plovni objekti do 14 m

III

     10,00

katamarani = + 50%

 

 

Vez u luci I kategorija

Vez u luci II kategorija

metara

Cijena po danu u kunama

8

285,00

221,00

9

305,00

238,00

10

325,00

255,00

11

345,00

272,00

12

365,00

289,00

13

385,00

306,00

14

405,00

323,00

15

530,00

400,00

16

555,00

419,00

 

 

Članak  12.

         Kada Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj, pod uvjetima propisanim posebnim pravilnikom, u pojedinim lukama dodijeli pravo na korištenje stalnog veza na komunalnom dijelu luke, visina pristojbe za vez iznosi godišnje:

  

ZONA 1 – luka Mali Lošinj                         

Cijena / godišnje

- plovni objekt do    5 m dužine

400,00 kn

- plovni objekt od    5 do   6 m dužine

520,00 kn

- plovni objekt od    6 do   7 m dužine

650,00 kn

- plovni objekt od    7 do   8 m dužine

900,00 kn

- plovni objekt preko 8 m dužine

1.150,00 kn

 

ZONA II – sve ostale luke

Cijena / godišnje

- plovni objekt do    5m dužine

200,00 kn

- plovni objekt od    5 do   6 m dužine

260,00 kn

- plovni objekt od    6 do   7 m dužine

400,00 kn

- plovni objekt od    7 do   8 m dužine

520,00 kn

- plovni objekt od    8 do 10 m dužine

760,00 kn

- plovni objekt preko 10 m dužine

1.300,00 kn

 

Članak 13.

           Državljanima Republike Hrvatske koji su vlasnici plovila registriranih na području nadležne lučke kapetanije a koji su i vlasnici kuće/stana za odmor na području Grada Mali Lošinj, koji nisu ostvarili pravo korištenja stalnog veza na komunalnom dijelu luke odobrava se, sukladno raspoloživom broju i kapacitetu određene luke, mjesečno korištenje nautičkih (komercijalnih) vezova.

           Pristojba za vez za plovila iz stavka 1. određuje se prema nedjeljivom danu i nedjeljivom dužnom metru broda/brodice preko svega, a naplaćuje se kako slijedi:

 

ZONA 1 – luka Mali Lošinj

Cijena / dnevno

- plovni objekt do    5 m dužine

       30,00 kn

- plovni objekt od    5 do   6 m dužine

       36,00 kn

- plovni objekt od    6 do   7 m dužine

       43,00 kn

- plovni objekt od    7 do   8 m dužine

       52,00 kn

- plovni objekt preko 8 m dužine

          65,00 kn

 

ZONA II – sve ostale luke

Cijena / dnevno

- plovni objekt do    5 m dužine

        20,00 kn

- plovni objekt od    5 do   6 m dužine

        25,00 kn

- plovni objekt od    6 do   7 m dužine

        30,00 kn

- plovni objekt od    7 do   8 m dužine

           35,00 kn

- plovni objekt od    8 do 10 m dužine

        40,00 kn

 - plovni objekt preko 10 m dužine

          50,00 kn

 

 

V        NAKNADE ZA USLUGE

 

Članak  14.

         Naknade za usluge naplaćuju se kako slijedi *:

·         Privez/odvez broda, po GRT (po oper.) + 50% strani brod                     

0,20 kn/grt

·         Privez i/ili odvez plovila

5,00 kn/m

* istaknute cijene su bez obračuna PDV.

 

Članak 15.

         Kada brod koristi luku u neku drugu svrhu i/ili koristi usluge luke plaća i dodatnu naknadu kako slijedi*:

·         priključak vode iz hidranta                             

            40,00 kn/m3

·         priključak vode 1 m3 (luka Susak)

     112,00 kn/ m3

·         priključak vode do 500 l (luka Susak)

  56,00 kn

·         priključak vode do 100 l (luka Susak)

  28,00 kn

·         minimalno korištenje priključka vode  za 'mega' jahte                             

           100,00 kn

·         preuzimanje otpada                                 

       1,50 kn/m

·         preuzimanje otpada 500 l

150,00 kn

·         preuzimanje otpada 1.000 l

300,00 kn

·         priključak struje za brodove < 14 m - 220V/16A                      

       7,00 kn/m

·         priključak struje za brodove od 14 – 19 m – 220V/16A

       9,00 kn/m

·         priključak struje za brodove, 220/380; 32A

     12,00 kn/m

·         priključak struje za brodove, 380V/63A                     

      500,00 kn/dne

·         priključak struje za brodove, 380V/125A                     

   1.000,00 kn/dne

* istaknute cijene su bez obračuna PDV.

 

Dizanje i spuštanje brodica lučkom dizalicom (cijene po operaciji):

·         Brodice duljine do 4.99 m

150,00 kn

·         Brodice duljine od 5 do 5.99 m

200,00 kn

·         Brodice duljine od 6 do 6.99 m

250,00 kn

·         Brodice duljine od 7 do 7.99 m

300,00 kn

·         Brodice duljine od 8 do 9.99 m

400,00 kn

* istaknute cijene su bez obračuna PDV.

 

Dizanje i spuštanje brodica na navozu (cijene po operaciji):

·         Brodice duljine do 4.99 m

75,00 kn

·         Brodice duljine od 5 do 5.99 m

100,00 kn

* istaknute cijene su bez obračuna PDV.

 

Ispiranje podvodnog dijela brodica:

·         Brodice duljine do 4.99 m

100,00 kn

·         Brodice duljine od 5 do 5.99 m

130,00 kn

·         Brodice duljine od 6 do 6.99 m

160,00 kn

* istaknute cijene su bez obračuna PDV.

 

 

VI       ZIMOVANJE

 

Članak 16.

          Brodovi na zimovanju moraju sklopiti ugovor o zimovanju sa ŽLU Mali Lošinj, a ugovoreno vrijeme zimovanja ne smije biti duže od 15. listopada tekuće godine do 15. travnja naredne godine.

          Minimalna dužina plovila na zimovanju je 14.00 m., a maksimalna 50.00 m.

 

Članak 17.

          Brodovi na zimovanju plaćaju pristojbu za vez po dužnom metru preko svega i nedjeljivom mjesecu, i to kako slijedi:

 

Dužina plovila u metrima

Cijena u kunama/mjesečno

·         do 15.99

 5.000,00 kn

·         od 16.00 do 19.99

 6.500,00 kn

·         od 20.00 do 24.99

 8.000,00 kn

·         od 25.00 do 29.99

11.000,00 kn

·         od 30.00 do 39.99

13.000,00 kn

·         preko 40.00

15.000,00 kn

 

 

VI       PLAĆANJE LUČKIH TARIFA

 

Članak  18.

         ŽLU Mali Lošinj i/ili koncesionar (po uvjetima Ugovora o koncesiji) ispostavlja korisniku luke račun za plaćanje lučke pristojbe i/ili druge naknade određene ovom Odlukom.

         Korisnik luke dužan je podmiriti račun u roku naznačenom na računu. Po isteku roka zaračunava se zatezna kamata.

         S pojedinim korisnicima luke ŽLU Mali Lošinj i/ili koncesionar mogu zaključiti i posebni ugovor o plaćanju lučkih tarifa.

 

 

VII      ZAVRŠNE ODREDBE

 

Članak  19.

         Ova se Odluka objavljuje danom donošenja na oglasnoj ploči ŽLU Mali Lošinj, a stupa na snagu 01. siječnja 2015. godine.

 

 

 

                                                                              ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ

                                                                                 UPRAVNO VIJEĆE

                                                                                  Predsjednica:

 

                                                                                  Ljiljana Rukonić, dipl.oecc.

Foto galerija