Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Na temelju članka 52. Zakona o radu („Narodne novine“ br. 149/09, 61/11, 82/12 i 73/13), članka 52. Statuta Županijske lučke uprave Mali Lošinj te članka 3. Poslovnika o radu Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj, Upravno vijeće Županijske lučke uprave Mali Lošinj na sjednici održanoj dana 07. veljače 2017. godine donijelo je Pravilnik o radu Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

Foto galerija