Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

U niže navedenom privitku nalazi se troškovnik za javnu nabavu radova na sanaciji južnog lukobrana u luci Ilovik.

Foto galerija