Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj - County Port Authority Mali Losinj

Županijska lučka uprava Mali Lošinj

Dana 15. travnja 2015.g. na EOJN objavljen je natječaj za koncesiju za gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Mali Lošinj, Grad Mali Lošinj, radi obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti priveza i odveza hidroaviona, koja zahtjeva izgradnju objekata lučke infrastrukture. Područje koje se daje u koncesiju je dio lučkog područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Mali Lošinj – područje Velopin, Grad Mali Lošinj.

Područje koncesije prostire na ukupnoj površini koja iznosi 984 m2 morskog prostora.

Koncesijom se stječe pravo na gospodarsko korištenje dijela pomorskog dobra koje predstavlja lučko područja luke otvorene za javni promet županijskog značaja, luke Mali Lošinj – područje Velopin, Grad Mali Lošinj, koja zahtjeva izgradnju objekata lučke infrastrukture, radi obavljanja ostalih gospodarskih djelatnosti:

 • priveza i odveza hidroaviona;
 • ukrcaja i iskrcaja putnika i prtljage u i iz hidroaviona;
 • pružanja sporednih usluga putnicima.

Dana 25. travnja 2015.g. u planu je dolazak već najavljenog pontona za Luku lokalnog značaja Ružmarinka. Proizvođač, istog, je “Polaru marine”, a ponton je 12 metara dugačak i 2,5 metra širok. Postavljanjem istog, zadovoljit će se sve potrebe i zahtjevi korisnika na listi čekanja za komunalni vez i ponudit će se korisnicima sezonskih vezova sigurniji vez i bolji pristup svojim plovilima.  

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ na sjednici 01-15 održanoj dana 22. siječnja o.g., objavljuje sljedeći;

P O Z I V

za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme

na području od BP „INA“ prema valobranuuluci Mali Lošinj za 2015.g.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, koje se bave gospodarskom djelatnošću brzog prijevoza putnika – taxi boat, na sklapanje ugovora na određeno vrijeme za korištenje veza na prostoru od BP „INA“ prema valobranu u luci Mali Lošinj u 2015. godini.

Odlukom „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ određeno je područje u luci Mali Lošinj koje je namijenjeno za obavljanje gospodarske djelatnosti brzog prijevoza putnika – taxi boat. Za obavljanje spomenute djelatnosti ograničava se broj plovila na 5, najveće dužine do 8,00 metara, od BP „INA“ prema valobranu oznake RI-22, u luci Mali Lošinj.

Predviđenu gospodarsku djelatnost brzog prijevoza putnika – taxi boat nije moguće obavljati izvan predviđenog područja. U slučaju vremenskih neprilika nije dozvoljena mogućnost priveza niti zamjena mjesta u komunalnom dijelu luke, niti u korijenu luke Mali Lošinj, a sve prema „Pravilniku o redu u putničkoj luci Mali Lošinj“ i „Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka“.

Pismenu prijavu, uz dokaze u dolje navedenim kriterijima, zainteresirane osobe mogu podnijeti osobno u uredovnom vremenu prijama stranaka od 09:00 do 12:00 sati i to ponedjeljkom i četvrtkom, odnosno pismenim zahtjevom „Povjerenstvu za upravljanje na komunalnim dijelovima luka“ pri ŽLU Mali Lošinj, na adresi Priko 64, u Malom Lošinju.

Rok za prijavu počinje 12. ožujka i završava 26. ožujka 2015. godine.

Prijave predane na poštu moraju biti predane najkasnije zadnjeg dana roka.

Povjerenstvo imenovano od Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj izvršit će izbor prema sljedećim kriterijima;

 1. Duljina(metraža) plovila do max. 8 metara,
 2. Izvadak iz obrtnog registra/izvadak iz sudskog registra,
 3. Obrtnica za obavljanje gospodarske djelatnosti isključivo za brzi prijevoz putnika – taxi boat, sa sjedištem tvrtke na području Grada Mali Lošinj koja je u cjelogodišnjem aktivnom statusu (dokaz o postojanju i aktivnom cjelogodišnjem statusu tvrke/obrta koji će biti nositelj djelatnosti navedene u Pozivu)
 4. Gospodarski subjekti koji se bave djelatnošću brzog prijevoza putnika – taxi boat.
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga tvrtke/obrta nositelja djelatnosti navedene u Pozivu (potvrda o svim podmirenim obvezama) ne starija od 3 (tri) mjeseca.
 6. Preslike knjižice plovila, preslike dozvole za upravljanje brodice (C kategorija) i preslika osobnih iskaznica nositelja tvrtke/obrta i radnika (bookera) – ako postoji.
 7. Popratni dopis o željenom korištenju dijela lučkog područja (m²) u svrhu rezervacija (bookinga).
 8. Željeni vremenski period korištenja predviđene lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti brzog prijevoza putnika – taxi boat.

 

U Malom Lošinju, 12. ožujka 2015. godine

 

 

        ŽLU MALI LOŠINJ

„POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE NA

KOMUNALNIM DIJELOVIMA LUKA“

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ na sjednici 01-15 održanoj dana 22. siječnja o.g., objavljuje sljedeći;

P O Z I V

za sklapanje ugovora o korištenju veza na određeno vrijeme

na području „korijena„ luke Mali Lošinj za 2015.g.

Pozivaju se sve zainteresirane pravne i fizičke osobe, koje se bave gospodarskom djelatnošću iznajmljivanja plovila, na sklapanje ugovora na određeno vrijeme za korištenje veza na prostoru „korijena Luke Mali Lošinj“  u 2015. godini.

Odlukom „Povjerenstva za upravljanje nad komunalnim dijelovima luka“ određeno je područje u luci Mali Lošinj koje je namijenjeno za obavljanje gospodarske djelatnosti iznajmljivanja plovila. Za obavljanje spomenute djelatnosti ograničava se broj plovila na 15, najveće dužine 7,00 metara, od loma na početku operativne obale Priko do početka drugog pontona na istoimenoj operativnoj obali.

Predviđenu gospodarsku djelatnost iznajmljivanja plovila nije moguće obavljati s područja  prvog komunalnog pontona RI-40 u korijenu luke Mali Lošinj, a sve prema „Pravilniku o redu u putničkoj luci Mali Lošinj“ i „Pravilniku o uvjetima i kriterijima za dodjelu stalnog veza te njegovom korištenju na komunalnim dijelovima luka“.

Pismenu prijavu, uz dokaze u dolje navedenim kriterijima, zainteresirane osobe mogu podnijeti osobno u uredovnom vremenu prijama stranaka od 09:00 do 12:00 sati i to ponedjeljkom i četvrtkom, odnosno pismenim zahtjevom „Povjerenstvu za upravljanje na komunalnim dijelovima luka“ pri ŽLU Mali Lošinj, na adresi Priko 64, u Malom Lošinju.

Rok za prijavu počinje 12. ožujka i završava 26. ožujka 2015. godine.

Prijave predane na poštu moraju biti predane najkasnije zadnjeg dana roka.

Povjerenstvo imenovano od Upravnog vijeća ŽLU Mali Lošinj izvršit će izbor prema sljedećim kriterijima;

 1. Duljina(metraža) plovila preko svega, max. 7 metara,
 2. Izvadak iz obrtnog registra/izvadak iz sudskog registra,
 3. Obrtnica za obavljanje gospodarske djelatnosti isključivo za iznajmljivanje plovila sa sjedištem tvrtke na području Grada Mali Lošinj koja je u cjelogodišnjem aktivnom statusu (dokaz o postojanju i aktivnom cjelogodišnjem statusu tvrke/obrta koji će biti nositelj djelatnosti navedene u Pozivu)
 4. Gospodarski subjekti koji se bave djelatnošću iznajmljivanja plovila
 5. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga tvrtke/obrta nositelja djelatnosti navedene u Pozivu (potvrda o svim podmirenim obvezama) ne starija od 3 (tri) mjeseca.
 6. Preslike knjižice plovila i preslike dozvola za upravljanje brodice (B kategorija) nositelja tvrtke/obrta i radnika (bookera) – ako postoji.
 7. Popratni dopis o željenom korištenju dijela lučkog područja (m²) u svrhu rezervacija (bookinga).
 8. Željeni vremenski period korištenja predviđene lokacije za obavljanje gospodarske djelatnosti iznajmljivanja plovila.

 

U Malom Lošinju, 12. ožujka 2015. godine

 

 

                                                                                                            ŽLU MALI LOŠINJ

„POVJERENSTVO ZA UPRAVLJANJE NA

KOMUNALNIM DIJELOVIMA LUKA“

    Dana 20. siječnja 2015. g. održan je još jedan u nizu sastanaka s predstavnicima tvrtke ECA koji već godinama pokušavaju uspostaviti hidroavionsku liniju između kopna i jadranskih otoka. Sastanku su, pored predstavnika ECA, prisustvovali predstavnici ŽLU Mali Lošinj – ravnatelj Gracijano Petrinić, Lučke kapetanije – Ispostave Mali Lošinj v.d. lučkog kapetana Marko Satalić, PGŽ dožupan Marko Boras Mandić i pročelnica UO za pomorsko dobro, promet i veze gđa. Nada Milošević te predstavnici Grada Malog Lošinja, koje je predvodio gradonačelnik Gari Cappelli.

    Razmatrajući zahtjev tvrtke ECA te zaprimivši očitovanja ŽLU Mali Lošinj, LK Rijeka – Ispostava Mali Lošinj i Grada Mali Lošinj, koji prepušta struci da detaljno analizira, razmotri i predloži rješenje, naglasivši da je prostorno planskom dokumentacijom predviđeno privezište za hidroavione u luci Mali Lošinj. ŽLU Mali Lošinj odbija prijedlog tvrtke ECA kojim je predloženo mjesto za prihvat hidroaviona na južnoj strani Vele rive te predlaže da se postavi pontonsko pristanište na lokaciji na kojoj je do nedavno koncesiju imao M/b 'Marina'. Sagledavajući sve mogućnosti i uzimajući u obzir sigurnosne aspekte, zaključeno je da je upravo Velopin najprihvatljivija lokacija, i to iz više razloga: nalazi se u neposrednoj blizini centra (1km), 1,8 NM od poletno sletne staze, 500 metara od hotela Bellevue i drugih hotela  te sadržaja u uvali Čikat, 100 metara od ulaza u buduću marinu i njene bogate sadržaje isl. U neposrednoj blizini je sva potrebna infrastruktura i nalazi se uz samu prometnicu i parking. Način na koji ŽLU Mali Lošinj planira izvedbu pristaništa je slijedeći: od pristupnog mosta u smjeru NNE koncesionar bi bio dužan postaviti plutajući valobran na čijem bi se kraju nalazio plutajući plato sa svim potrebnim sadržajima maksimalne veličine 900m2, sukladno PPU Grada Mali Lošinj.

    Sve zainteresirane strane prihvaćaju prijedlog ŽLU Mali Lošinj. Tvrtka ECA u svom zahtjevu traži poletno-sletnu stazu što bliže pristaništu, odnosno na predjelu gdje se nalazi čvorište putova iz Y/C Marina, mosta Privlaka, brodogradilišta LP Brodogradilište d.o.o., trajektnog pristaništa na Rivi lošinjskih brodograditelja, trenutne ribarske luke s koćaricama i plivaricama, ispred komunalne luke Škverić, ispred platoa za dizanje i spuštanje i servis plovila, na liniji pristajanja redovne brodske i brzobrodske linije, ispred samog ulaska u gradsku luku gdje svakodnevno tijekom ljeta uplovljavaju na stotine turističkih brodova, mega jahti, jahti i brodica. Na prijedlog Marka Satalića, v.d. kapetana lučke ispostave Mali Lošinj, Lučka kapetanija Rijeka, dr.sc. kap. Darko Glažar potvrdio je prijedlog lokacije ispred uvale Kovčanje kao jedinu sigurnu lokaciju u malološinjskom zaljevu iz razloga sigurnosti plovidbe.

   Investitor, odnosno tvrtka ECA ne slaže se s predloženom lokacijom pristaništa te inzistira na poletno-sletnoj stazi u neposrednoj blizini pristaništa. Struka inzistira na sigurnosti plovidbe dok će dožupan i gradonačelnik zatražiti održavanje sastanka kod dr. sc. kap. Glažara u LK Rijeka. O konačnom ishodu pravovremeno ćemo vas izvijestiti.

Foto galerija

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.