Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Svečanim programom otvorena nova riva u luci Susak na otoku Susku

20-05-2019 - Novosti

Uoči trodnevnog posjeta predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović cresko-lošinjskom otočju, dana 29. travnja o.g. svečanim je programom otvorena nova riva u luci Susak na otoku Susku. Osim predsjednice RH, svojim prisustvom...

Obavijest korisnicima s Prijedlog liste prioriteta za luku Mali Lošinj bazen Poljana/Runjica

15-04-2019 - Novosti

Poštovani korisnici s Prijedloga liste prioriteta za luku Mali Lošinj bazen Poljana/Runjica, u privitku ovog članka možete pročitati OBAVIJEST vezanu za daljnje aktivnosti postupka legalizacije vezova.

Obilježavanje 26 godina Primorsko goranske županije

15-04-2019 - Novosti

Svečanom sjednicom u kulturno - turističkom centru "Gervais" u Opatiji, dana 12. travnja o.g. obilježeno je 26 godina postojanja Primorsko-goranske županije, a tom su se prigodom okupili i brojni uzvanici. Svečanim...

Predstavljanje ŽLU Mali Lošinj na RI KANALU

10-04-2019 - Novosti

U sklopu županijskih emisija, dana 04. travnja 2019. godine, Ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj g. Filip Balija gostovao je na RI KANALU. Osim predstavljanja javne ustanove ŽLU Mali Lošinj...

Obilježavanje 70 godina postojanja i rada Pomorskog fakulteta Rijeka

09-04-2019 - Novosti

U četvrtak, 04. travnja o.g. u HNK Ivana pl. Zajca svečanom je priredbom obilježeno 70 godina djelovanja Pomorskog fakulteta Rijeka, a tom je prigodom čestitke uputila visoka delegacija predvođena predsjednicom...

Poziv za dostavu prijava na poziv i sklapanje ugovora za privremeno i povremeno korištenje lučkog po…

09-04-2019 - Javni pozivi

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke Ravnatelja od 01. travnja 2019. g., objavljuje sljedeći: POZIV za dostavu prijava na poziv i sklapanje ugovora za privremeno i povremeno korištenje lučkog područja luke...

PRAVILNIK

O UVJETIMA I NAČINU ODRŽAVANJA REDA U

LUCI NEREZINE

OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom propisuju se namjena pojedinog dijela luke, postupak javljanja, načini uplovljavanja, pristajanja, vezivanja, premještanja, sidrenja i isplovljavanja brodova, jahti i brodica (u daljnjem tekstu plovila), mjere zaštite okoliša i način kontrole nad obavljanjem tih radnji u luci NEREZINE (u daljnjem tekstu luka), Grad Mali Lošinj.

Članak 2.

Pored odredaba ovog Pravilnika na području luke primjenjuju se i odredbe propisa o sigurnosti plovidbe, zaštiti mora i obale od onečiščenja i drugi propisi.

Članak 3.

Ova pravila primjenjuju se na cijelom prostoru luke lokalnog značaja Nerezine, otvorene za domaći javni promet, kojom upravlja Županijska lučka uprava Mali Lošinj ili od Županijske lučke uprave ovlašteni koncesionar, u daljnjem tekstu Lučka uprava.

Članak 4.

Ovaj Pravilnik biti će vidno izložen u uredu Lučke uprave i na recepciji ovlaštenog koncesionara.

Članak 5.

Red u luci Nerezine provodi ovlašteni djelatnik Županijske lučke uprave Mali Lošinj ili od Županijske lučke uprave Mali Lošinj ovlašteni koncesionar, u daljnjem tekstu ovlašteni djelatnik luke.

Članak 6.

Zapovjednik plovila dužan je tijekom boravka plovila na području luke Nerezine pridržavati se odredbi ovog Pravilnika

U slučaju dvojbe upute za primjenu i provedbu ovog Pravilnika i njegovo tumačenje zapovjedniku broda daje ovlašteni predstavnik Lučka uprava Mali Lošinj.

PODJELA LUKE PO NAMJENI

Članak 8.

Luka Nerezine je namjenjena za javni promet brodova, jahti i brodica koje saobraćaju između hrvatskih luka.

Članak 9.

Luka Nerezine smještena je na sjeveroistočnoj strani otoka Lošinja, Lošinjski kanal, Grad Mali Lošinj, Sjeverni Jadran, Geo-pozicija: φ = 44º 39,6’ N; λ = 014º 24,2’ E.

Lučko područje se sastoji iz obalnog kopnenog dijela i pripadajućeg akvatorija (prilog 1).

Članak 10.

Luka se sastoji iz A-lukobrana, B-zapadnog zaštitnog gata i C-privezišta za plovila namjenjena športu i razonodi i brodicama domaćeg stanovništva.

Članak 11.

A-lukobran, istočni opertivni gat je dužine 40 metara, sa unutrašnje strane je operativna obala, a sa vanjske ima zaštitni kamenomet. Na glavi lukobrana nalazi se svjetionik, crveno lučko svjetlo (psj 262 E3012).

Operativna obala se proteže u smjeru sjevera; dužina 40 metara, širina 4 metara, visina 1,3 metara, dubina na glavi gata 3,5 metara, a na udaljenosti 3 metra od korijena gata dubina je 1,0 metara.

Uz operativnu obalu lukobrana prioritet priveza imaju redosljedom: plovila za prijevoz putnika, ribarski brodovi i brodice, te jahte i brodice za šport i razonodu..

Uz operativnu obalu zabranjeno je pristajanje plovila, dužine preko svega veće od 25 metara.

Članak 12.

B-zapadni zaštitni operativni gat dužine 25 metara, sastoji se od dvije betonske obale i to; B1-vanjska operativna obala i B2-unutrašnja operativna obala.

B1-vanjska operativna obala je dužine 25 metara, širine 3 metra, visina 1,3 metra, dubine na glavi gata 3,5 m, a na udaljenosti 3 metra od korijena gata dubina je 0,5 metara.

Uz operativnu obalu B1 prioritet priveza imaju redosljedom: plovila za prijevoz putnika, ribarski brodovi i brodice, te jahte i brodice za šport i razonodu.

Uz operativnu obalu B1 zabranjeno je pristajanje plovila, dužine preko svega veće od 20 m.

Uz operativnu obalu B1 zabranjeno je pristajanje i privez plovila za vrijeme trajanja vjetrova iz prvog i drugog kvadranta, snage 2 ili više Beauforta.

B2-unutrašnja operativna obala je dužine 25 metara, širine 3 metra, visina 1,3 metra, dubine na glavi gata 3,5 m, a na udaljenosti 2 metra od korijena gata dubina je 1 metar.

Uz operativnu obalu B2 prioritet priveza imaju redosljedom: plovila za prijevoz putnika, ribarski brodovi i brodice, te jahte i brodice za šport i razonodu.

Uz operativnu obalu B2 zabranjeno je pristajanje plovila, dužine preko svega veće od 20 m.

Članak 13.

C-privezište za brodice namjenjene športu i razonodi i privezu brodica domaćeg stanovništva su gatovi s operativnim obalama za privez plovila u četverovez na lučkim sidrima, kao i operativne obale za privez brodica bočno ili u četverovez na vlastitim sidrima. Sastoji se od 4 mulića različite veličine i oblika povezanih obalnim zidovima različitih dužina i smjera pružanja, ukupne dužine približno 270 metara.

Dubine na glavama gatova su 2,5 metara, uz korijene gatova 2,0 metara, a dubina uz ostale obale je 1 metar ili manje.

Kapacitet privezišta je stotinjak plovila

Uz obale C-privezišta zabranjeno je pristajanje plovila, dužine preko svega veće od 13 metara.

Članak 14.

Luka Nerezine otvorena je za pristajanje plovila cijelu godinu.

Članak 15.

Vezu s ovlaštenim predstavnikom luke može se uspostaviti putem pomorske UKV radio-telefonske postaje na kanalu 16/9, s pozivnim znakom “NEREZINE Lučka uprava” (NEREZINE Port authority), na telefon 00385 51 237 033, telefon 00385 51 237 038, ili putem pomorske UKV radio-telefonske postaje na kanalu 16/9, s pozivnim znakom “ML Lučka uprava” (ML Port authority), na telefon 00385 51 232 020, fax 051 520 309, mob. 098 415 400, e-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spam botova. Vaš JavaScript treba biti uključen da bi ju vidjeli..

U vanrednim okolnostima, za prijenos informacija namjenjenih Lučkoj upravi može se koristiti i Gradski centar za motrenje i obavješćivanje (pozivni znak CENTAR LOŠINJ), koji dežura 24 sata dnevno na kanalu 16/10 UKV, pomorske RTF-postaje, kao i na telefonu 00385 51 231 007.

Članak 16.

Odmah po dolasku u luku zapovjednik broda dužan je Ispostavi lučke kapetanije Rijeka u Malom Lošinju, u daljnem tekstu kapetanija, uručiti ili u roku od 24 sata dostaviti poštom popunjeni i ovjereni obrazac Prijava dolaska broda.

Članak 17.

Zapovjednik plovila nije dužan najaviti svoj dolazak ili odlazak kapetaniji.

Članak 18.

U slučaju vremenske nepogode ili drugih opasnosti po život i imovinu u luci ili ako procjeni da je razina sigurnosti plovila, luke ili drugih objekata nedovoljna, ovlašteni predstavnik luke, uz suglasnost kapetanije, može zabraniti ili odgoditi ulazak i privez plovila u luci.

SIDRIŠTE

Članak 19.

Na akvatoriju luke Nerezine zabranjeno je sidrenje plovila.

Sidrenje je zabranjeno i na udaljenosti manjoj od 100 m od obala Lošinjskog kanala.

Sidrenje u Lošinjskom kanalu nije u nadležnosti Lučke uprave.

Članak 20.

Zabranjeno je sidrenjem ometati sigurnost plovidbe i redoviti pomorski promet u luci Nerezine i Lošinjskom kanalu.

NAČINI PLOVIDBE I PRISTAJANJA

Članak 21.

Za sigurnu plovidbu lukom, uplovljavanje u luku i sidrenje pored ostaloga, zapovjednik plovila dužan je koristiti i valjani plan luke Nerezine, pomorsku kartu “Lošinj-Molat br. 100-17” i «Peljar I» Jadransko more istočna obala» izdanja Hrvatskog hidrigrafskog instituta.

Članak 22.

Lukom Nerezine i Lošinjskim kanalom u pravilu plovi se desnom stranom.

Članak 23.

U luci Nerezine zabranjena je plovidba brzinom većom od 2 čvora.

Članak 24.

Zapovjednik plovila samostalno određuje najpovoljnije i najsigurnije mjesto za privez koje je u datom trenutku na raspolaganju.

Ovisno o namjeni i veličini plovila ovlašteni djelatnik luke, može odrediti mjesto za privez uz operativnu obalu, četverovez ili uz drugo plovilo u luci.

Članak 25.

Plovila koji dolaze i odlaze iz luke ne moraju koristiti usluge lučkih privezivača.

Članak 26.

Korištenje usluga u luci se naplačuje na temelju objavljenog cijenika.

Naplatu usluga iz stavka 1. obavlja Lučka uprava ili ovlaštenik koncesije u skladu s cijenikom i koncesijskim ugovorom.

Članak 27.

Vez u luci za neispravna ili plovila u raspremi dozvoljen je samo na temelju pismene suglasnosti Lučke uprave i uz odobrenje kapetanije.

Članak 28.

Kada u luci nema slobodnih vezova, dozvoljeno je da se uz bok drugog plovila “alaj”, priveže najviše još jedno plovilo iste dužine preko svega ili kraće od plovila privezanog uz obalu.

Članak 29.

Smatra se da je luka zakrčena kada su popunjeni svi raspoloživi vezovi.

Članak 30.

Ovlašteni djelatnik luke može iz razloga funkcionalne upotrebe operativnih obala i priveznih mjesta za plovilo zatražiti od zapovjednika ili vlasnika plovila da istog premjesti na drugi vez.

Ukoliko zapovjednik ili vlasnik plovila nije dostupan odnosno ne udovolji zahtjevu, ovlaštenik koncesije po nalogu Lučke uprave, uz suglasnost kapetanije, može premjestiti plovni objekt na rizik i trošak vlasnika plovila.

Članak 31.

Premještaj po nalogu znači ponovni privez ili sidrenje plovila na drugo sigurno mjesto koje odredi ovlašteni djelatnik luke.

Premještaj po nalogu obavlja se samo na temelju pismene odluke Lučke uprave i uz odobrenje kapetanije.

Osim kada je neposredno ugrožena sigurnost ljudi i/ili imovine ovlašteni predstavnik luke dužan je o nalogu za premještaj plovila obavijestiti zapovjednika plovila najmanje dva sata prije početka premještanja.

Članak 32.

Iz razloga sigurnosti plovidbe i zaštite okoliša, kapetanija može privremeno proglasiti i objaviti zatvorenu za promet luku ili dio luke Nerezine, uz prethodnu obavijest Lučkoj upravi.

Lučka uprava, uz odobrenje kapetanije, može zabraniti ili odgoditi ulazak i privez plovila u luku u slučaju vremenske nepogode ili drugih opasnosti po život i imovinu u luci ili ako procjeni da je razina sigurnosti broda, luke ili drugih objekata nedovoljna.

ISPLOVLJENJE

Članak 33.

Isplovljenje brodica i jahti ne treba se prethodno najavljivati.

Članak 34.

Prije isplovljavanja broda iz luke, zapovjednik je dužan kapetaniji uručiti ili u roku od 24 sata dostaviti poštom popunjeni obrazac Prijava odlaska broda.

Članak 35.

Kapetanija može zabraniti isplovljenje plovila iz luke u slučaju nedovoljne sigurnosti plovila ili luke odnosno prijetnje onečišćenju mora i obale.

Članak 36.

Smatrat će se da je plovilo isplovio iz luke kada je napustio područje luke.

BORAVAK PLOVILA U LUCI

Članak 37.

Na lučkom području zabranjeno je obavljati radnje koje mogu:

- ugroziti ljudske živote,

- prouzročiti požar ili eksploziju,

- onečistiti more i/ili okoliš,

- nanijeti štetu drugim plovilima te obali, lučkim napravama, uređajima i postrojenjima.

Na lučkom području posebno je zabranjeno:

1. onemogućiti pristup napravama za privez i ometati javni promet kao i funkcionalnu upotrebu operativnih obala i priveznih mjesta za plovila;

2. premještati, mijenjati i uklanjati vezove, sidra i uređaje drugog plovila osim kada je to potrebno radi spriječavanja neposredne i očite štete ili kad je to potrebno zbog dolaska ili odlaska plovila;

3. vezivati plovila za plovidbene i druge oznake, naprave i uređaje koji nisu namjenjeni za privez i kretati se po njima;

4. koristiti se dotrajalim i neispravnim vezovima;

5. neovlašteno postavljati, premještati, mijenjati, uklanjati ili oštećivati plovidbene i druge oznake ili naprave za vez;

6. oštećivati operativne obale smještanjem teških predmeta preko dopuštenog opterećenja, zabijati u obalu klinove, grede i sl., te dizati i oštećivati kamenje s obalnih zidova kao i obavljati bilo koju drugu radnju kojom se nanosi šteta operativnim obalama;

7. zavarivati, ložiti vatru na otvorenom ognjištu na obali ili na plovilu i na napravama za privez;

8. ostavljanje uključenih grijalica i štednjaka kad posada nije na plovilu;

9. čistiti, strugati i bojati nadvodni ili podvodni dio oplate plovila;

10. zagađivati more fekalijama i drugim otpadom;

11. odbacivanje smeća izvan odlagališta za određenu vrstu otpada;

12. spaljivanje otpada na plovilu;

13. držati u pogonu brodski propeler, osim zbog obavljanja potrebnog manevra plovila;

14. kupati se, roniti, glisirati, jedriti na dasci, vuči ili učiti skijanje na vodi;

15. obavljati na plovilu radove popravka i rekonstrukcije oplate, palube, opreme i stroja izvan uobičajenih poslova;

16. loviti ribu i druge morske organizme;

17. baviti se športskim i drugim aktivnostima;

18. bukom i galamom narušavati javni red i mir;

19. ploviti prilazima luke i u luci brzinom koja stvara valove koji mogu nanijeti štetu drugim plovilima, obali i uređajima u luci;

20. krcati ili prekrcavati gorivo

Radnje iz točke 2, 5, 7, 9, 13, 14, 15 ,17 i 210. stavka 2. ovog članka mogu se obavljati samo na osnovi odobrenja ovlaštenog djelatnika luke uz suglasnost kapetanije.

Članak 38.

Otpadno ulje, nafta, ostaci deterđenata, smeće i drugi otpaci, moraju se odlagati prema vrsti otpada na za to određenim mjestima.

Članak 39.

Tijekom boravka plovila u luci zapovjednik plovila dužan je poduzeti sve mjere zaštite od požara i mjere za spriječavanje izlijevanja ulja u more ili na obalu.

Članak 40.

U slučaju onečišćenja mora ili obale uljem ili na drugi način, bez obzira na izvor i uzrok onečišćenja, ovlašteni djelatnik luke dužan je odmah obavijestiti kapetaniju, te mora poduzeti efikasne mjere da se spriječi proširenje onečišćenja.

Članak 41.

U koliko zapovjednik plovila nije u mogućnosti, ovlašteni djelatnik luke dužan je organizirati da se u što kraćem roku ukloni nastalo onečišćenje mora ili obale.

Trošak uklanjanja i čišćenja ulja snosi počinitelj onečišćenja.

Članak 42.

Za spriječavanje onečišćenja uljem, Lučka uprava mora imati u blizini luke na raspolaganju dovoljnu dužinu apsorbirajuće plutajuće brane i dozvoljenih sredstava za neutraliziranje i uklanjanje masnoće.

Članak 43.

Za vrijeme boravka broda u luci, posadi plovila ili nekom drugom izvođaču s kojim bi zapovjednik samostalno dogovorio izvođenje radova, nije dopušteno obavljanje bilo kakvih radova bez prethodne suglasnosti ovlaštenog djelatnika luke.

Članak 44.

Usluge u luci propisane ovim Pravilnikom kao i druge usluge koje pruža Lučka uprava, naplačuju se korisniku, naručitelju ili zapovjedniku plovila.

Članak 45.

Plovilo koje se nalazi u luci mora biti spremno za manevriranje.

Članak 46.

Tijekom boravka plovila u luci na plovilu se u svakom trenutku mora nalaziti onoliko članova posade koliko je potrebno da se u slučaju opasnosti može njime sigurno upravljati.

Članak 47.

Privezom plovila uz obalu ili uz bok drugoga plovila, posada mora postaviti siguran prilaz za ulazak na plovilo i silazak s njega.

Sredstvo prilaza mora biti pristupačno i mora odgovarati svojoj namjeni.

Za plovila namjenjene prijevozu putnika sredstvo prilaza mora biti osigurano obostranim rukohvatima visine ne manje od 1,0 m.

Ako se za pristup na brod koristi brodski siz ispod njega mora biti razapeta zaštitna mreža. Pokraj siza mora biti postavljen pojas za spašavanje s konopom.

Pristup i sredstvo prilaza noću moraju biti dovoljno osvijetljeni.

Članak 48.

Ulazak na plovilo i silazak s plovila, mora se obavljati isključivo uporabom postavljenog prilaza.

Članak 49.

Tijekom boravka plovila u luci, osim članovima posade i osobama kojima to izričito odobri zapovjednik, dozvoljen je pristup plovilu i ovlaštenim osobama državnih tijela.

Iznimno, zbog sigurnosti ili potrebe hitnog premještanja plovila, na njega mogu pristupiti i druge osobe koje za to ovlasti Lučka uprava i/ili kapetanija.

Članak 50.

Plovilo privezano u luci, osim u slučaju opasnosti, smije koristiti brodsku sirenu samo po prethodnom odobrenju kapetanije.

POSTUPAK U SLUČAJU NEZGODE

Članak 51.

Tijekom boravka plovila u luci zapovjednik plovila je dužan poduzeti sve mjere radi spriječavanja ugrožavanja sigurnosti ljudi, plovila, i stvari na plovilu, odnosno spriječavanja onečišćenja okoliša.

Članak 52.

U slučaju štete koju je plovilo počinilo luci, operativnim obalama ili uređajima u luci, ili u slučaju šteta na plovilu počinjenih radnjama ovlaštenog djelatnika luke zapovjednik je dužan prijaviti havariju kapetaniji.

Štetu počinjenu luci ili uređajima luke zapovjednik plovila, brodar ili njihov ovlašteni zastupnik, dužan je namiriti ili pružiti jamstvo u visini procijenjene štete prije isplovljenja.

Članak 53.

Zapetljavanje propelera, sidra, udar, sudar, prodor vode, nasukavanje ili potapanje plovila u luci zapovjednik mora odmah prijaviti ovlaštenom djelatniku luke i kapetaniji.

Članak 54.

U slučaju požara ili eksplozije plovila u luci, zapovjednik, član posade i/ili ovlašteni djelatnik luke dužani su odmah pozvati profesionalnu vatrogasnu postrojbu Mali Lošinj na telefon 00385 51 231 448, tel. broj 112. ili 9155 i o događaju izvjestiti kapetaniju.

Do dolaska vatrogasaca posada plovila i ovlašteni djelatnik luke moraju poduzeti sve moguće radnje kako bi se smanjila nastala šteta i ugasio požar.

Članak 55.

Kada za vrijeme boravka plovila u luci, dođe do prijetnje za osobnu sigurnost, fizičkog napada na člana posade ili drugu osobu, krađe, razbojstva ili nekog drugog ugrožavanja osobne sigurnosti ili rizik oštećivanja imovine i plovila, zapovjednik i/ili članovi posade dužni su odmah obavijestiti policijsku postaju na telefon broj 00385 51 231 822, ili broj 112.

O događaju se mora odmah obavijestiti ovlaštenog djelatnika luke i kapetaniju.

Članak 56.

Nastupi li na plovilu vezanom u luci teža povreda ili iznenadna teška bolest člana posade ili neke druge osobe, zapovjednik je dužan odmah nazvati dežurnu službu hitne medicinske pomoći malološinjskog doma zdravlja telefon 00385 51 231 824 ili broj 112.

O događaju se mora odmah obavijestiti ovlaštenog djelatnika luke, kapetaniju i policiju.

NADOLAZAK NEVREMENA

Članak 57.

Prilikom nadolaska nevremena (oluja, vjetar, valovi), posebno iz I i II kvadranta (bura, jugo), zapovjednik plovila koji se nalaze u luci mora dovoljno pojačati vezove plovila odnosno povečati broj sidara, a ukoliko je to potrebno, mora isploviti u sigurnu luku zakloništa.

Plovilo privezano u četverovez mora se odmah udaljiti najmanje 1,5 m od ruba operativne obale, a po naređenju kapetanije mora isploviti iz luke ili se skloniti u zavjetrinu.

Članak 58.

U slučaju nailaska nepovoljnih vremenskih prilika ovlašteni djelatnik luke dužan je poduzeti pravovremene i učinkovite radnje radi spriječavanja ugrožavanja osoba i spriječavanja materijalne štete na uređajima i opreme luke, kao i na spriječavanju onečišćenja mora i obale.

Članak 59.

Prognozu vremena kao i upozorenje za nadolazak nevremena redovito, svakoga dana najkasnije do 08:30 sati, objavljuje Lučka uprava na istaknutom, dostupnom i vidljivom mjestu.

POSEBNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 60.

Ljetno radno vrijeme ureda Lučke uprave, od 15.05. do 15.10. u godini je od 07:00 do 15:00 sati. Dežurstvo na UKV RTF postaji CH 16/9 od 7:00 do 22:00 sati.

Zimsko radno vrijeme ureda Lučke uprave, od 16.10. do 14.05. u godini je od 08:00 do 12:00 sati. Dežurstvo na UKV RTF postaji CH 16/9 od 7:00 do 22:00 sati.

Ljetno radno vrijeme ureda ovlaštenika koncesije, od 15.05. do 15.10. u godini je od 07:00 do 22:00 sati. Dežurstvo na UKV RTF postaji CH 16/9 od 7:00 do 22:00 sati.

Zimsko radno vrijeme ureda ovlaštenika koncesije, od 16.10. do 14.05. u godini je od 08:00 do 12:00 sati. Dežurstvo na UKV RTF postaji CH 16/9 od 7:00 do 22:00 sati.

Ljetno radno vrijeme ureda kapetanije, od 15.05. do 15.10. u godini je od 07:00 do 15:00 sati. Dežurstvo na UKV RTF postaji CH 16/9 od 7:00 do 22:00 sati.

Zimsko radno vrijeme ureda kapetanije, od 16.10. do 14.05. u godini je od 08:00 do 12:00 sati.

Nakon završetka radnog vremena ureda, subotom, nedjeljom i blagdanom, u slučaju potrebe zapovjednik plovila i članovi posade mogu se obratiti dežurnom djelatniku CMIO-a na telefon br. 00385 51 231 007; broj 00385 51 214 031, broj 00385 51 231 822, broj broj 9155 ili broj 112, i putem UKV-RTF radio postaje kanal 16/10 CENTAR LOŠINJ i 16/24 RIJEKARADIO.

Članak 61.

Lučka uprava ne odgovara za nezgode ili štete, nastale članovima posade, drugim osobama ili plovilima, u koliko se nisu pridržavali odredbi ovog Pravilnika ili ako je do nezgode ili štete došlo uslijed djelovanja više sile ili mogućeg djelovanja trećih osoba.

Članak 62.

Ovaj pravilnik kojega je odobrila i ovjerila Lučka kapetanija Rijeka svojom sugasnošću klasa br. ................................ ur.broj: .................................. od ....................... 2006 godine, stupa na snagu osmog dana od dana objave na oglasnoj ploči Županijske lučke uprave Mali Lošinj.

Županijska lučka uprava Mali Lošinj Županijska lučka uprava Mali Lošinj
Ravnatelj: Predsjednik UV:
Gracijano Petrinić Željko Magazin

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.