Županijska lučka uprava Mali Lošinj
County Port Authority Mali Losinj

φ = 44º 32,2’ N - λ = 014º 28,2’ E

Obavijest korisnicima s Prijedlog liste prioriteta za luku Mali Lošinj bazen Poljana/Runjica

15-04-2019 - Novosti

Poštovani korisnici s Prijedloga liste prioriteta za luku Mali Lošinj bazen Poljana/Runjica, u privitku ovog članka možete pročitati OBAVIJEST vezanu za daljnje aktivnosti postupka legalizacije vezova.

Obilježavanje 26 godina Primorsko goranske županije

15-04-2019 - Novosti

Svečanom sjednicom u kulturno - turističkom centru "Gervais" u Opatiji, dana 12. travnja o.g. obilježeno je 26 godina postojanja Primorsko-goranske županije, a tom su se prigodom okupili i brojni uzvanici. Svečanim...

Predstavljanje ŽLU Mali Lošinj na RI KANALU

10-04-2019 - Novosti

U sklopu županijskih emisija, dana 04. travnja 2019. godine, Ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj g. Filip Balija gostovao je na RI KANALU. Osim predstavljanja javne ustanove ŽLU Mali Lošinj...

Obilježavanje 70 godina postojanja i rada Pomorskog fakulteta Rijeka

09-04-2019 - Novosti

U četvrtak, 04. travnja o.g. u HNK Ivana pl. Zajca svečanom je priredbom obilježeno 70 godina djelovanja Pomorskog fakulteta Rijeka, a tom je prigodom čestitke uputila visoka delegacija predvođena predsjednicom...

Poziv za dostavu prijava na poziv i sklapanje ugovora za privremeno i povremeno korištenje lučkog po…

09-04-2019 - Javni pozivi

Županijska lučka uprava Mali Lošinj, temeljem odluke Ravnatelja od 01. travnja 2019. g., objavljuje sljedeći: POZIV za dostavu prijava na poziv i sklapanje ugovora za privremeno i povremeno korištenje lučkog područja luke...

Revizorsko izvješće za 2018. godinu

04-04-2019 - Novosti

Poštovani korisnici, u nastavku članka donosimo Vam Revizorsko izvješće Županijske lučke uprave Mali Lošinj za 2018. godinu. 

Člankom 75. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (Narodne novine 158/03) određeno je da se radi upravljanja, gradnje, korištenja i održavanja luka otvorenih za javni promet koje su od županijskog i lokanog značenja može osnovati više lučkih uprava. Temeljem Zakona o morskim lukama i čl. 7. Zakona o ustanovama, Županijsko poglavarstvo Primorsko-goranske županije je 8. travnja 1999. godine osnovalo osam županijskih lučkih uprava (u daljnjem tekstu: lučka uprava), radi upravljanja, korištenja, izgradnje i održavanja 55 razvrstanih luka otvorenih za javni promet, od kojih 5 luka županijskog i 50 luka lokalnog značenja.

Lučka uprava Mali Lošinj osnovana je sa sjedištem u Malom Lošinju. Samostalnim radom započela je u travnju 2000. godine.

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09) ministar mora, prometa i infrastrukture donio je 28. veljače 2011. godine Naredbu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 32/11) kojom je luka Mali Lošinj razvrstana kao luka otvorena za javni promet županijskog značaja, a luke Baldarka, Ilovik, Jadrišćica, Nerezine, Osor, Rovenska, Srakane Vele, Susak, Sv. Martin, Unije, Veli Lošinj, Zela-Koromačna (Belej), Ćunski-Artatore (Mali Lošinj), Rapoća-Ufratar (Mali Lošinj), Osor-Bijar (Mali Lošinj),Punta Križa-UI (Mali Lošinj), Maračol (Unije), Sveti Jakov-Studenac (Mali Lošinj), razvrstane kao luke otvorene za javni promet lokalnog značaja. Na temelju članka 75. stavka 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (NN 158/03, 141/06, 38/09), točke I. Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije (NN 32/11), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/09) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 23/09) Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na 22. sjednici održanoj dana 12. svibnja 2011. godine donijela Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Županijske lučke uprave Mali Lošinj za luke lokalnog značaja („Službene novine PGŽ“ broj 14/11) kojom su navedene luke otvorene za javni promet stavljene pod ingerenciju upravljanja Županijske lučke uprave Mali Lošinj, te se od tada vrši sklapanje Ugovora o korištenju stalnog veza u navedenim lukama sukladno uputama pod nazivom „Postupanje UV ŽLU u svezi provedbe Naredbe o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske županije“ (NN 32/11), a koje su sačinjene od strane Sveučilišta u Rijeci, Pomorskog fakulteta u Rijeci i dostavljene Županijskoj lučkoj upravi Mali Lošinj od strane Upravnog odijela za pomorstvo, promet i turizam Primorsko-goranske županije.

Na temelju članka 44. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009 i 123/2011) u svezi s Uredbom o razvrstaju luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene (»Narodne novine«, br. 110/2004 i 82/2007), ministar pomorstva, prometa i infrastrukture, donio je 9. siječnja 2015. godine Naredbu o razvrstaju luka otvorenih za javni promet na području Primorsko-goranske Županije (NN 3/2015) kojom je luka Mali Lošinj razvrstana kao luka otvorena za javni promet županijskog značaja, a luke Baldarka, luka Ćunski – Artatore, Ilovik, Jadrišćica, Maračol (Unije), Nerezine, Osor, Osor- Bijar, Punta Križa – Ul, Rapoća- Ufratar, Susak, Sv. Jakov- Studenac, Sv. Martin, Unije, Veli Lošinj i Zela – Koromačna (Belej) razvrstane kao luke otvorene za javni promet lokalnog značaja.

Na temelju čl. 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 01. lipnja 2017. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine PGŽ- a o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije od dana 14. prosinca 2016. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke Mali Lošinj na Velopin i bazen Poljana/Runjica. 

Na temelju čl. 74. stavka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine«, broj 158/2003, 100/2004, 141/2006, 38/2009, 123/2011 i 56/2016) i članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, broj 150/11, 119/14 i 93/16), Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici održanoj 26. travnja 2018. godine donijela Odluku o davanju suglasnosti na Odluku Županijske skupštine PGŽ- a o izmjenama Odluke o utvrđivanju lučkog područja u lukama otvorenim za javni promet županijskog i lokalnog značaja na području Primorsko-goranske županije od dana 21. prosinca 2017. godine, a koja se odnosi na proširenje obuhvata lučkog područja luke otvorene za javni promet lokalnog značaja Nerezine na bazen Biskupija s namjerom korištenja lučkog bazena za komunalne i nautičke vezove te operativnu obalu, sve sukladno Prostornom planu uređenja Grada Mali Lošinj.

Lučke uprave su neprofitne ustanove, pravne osobe upisane u registar ustanova pri Trgovačkom sudu u Rijeci. Obavljaju svoju djelatnost sukladno Zakonu o pomorskom dobru i morskim lukama. Na financijsko poslovanje primjenjuje se Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (NN br. 112/93 i 96/94) i Pravilnik o knjigovodstvu i računskom planu neprofitnih organizacija (NN br. 20/94, 40/94 i 98/94). Za potrebe izvještavanja Županijskog poglavarstva izrađuju izvješća utemeljena na Zakon o proračunu (NN br. 96/03) i propisima koji reguliraju proračunsko računovodstvo.

Djelatnost lučke uprave je, prema čl. 50 Zakona:

 • briga o gradnji, održavanju, upravljanju, zaštiti i unaprjeđenju pomorskog dobra koje predstavlja lučko područje;
 • gradnja i održavanje lučke podgradnje;
 • stručni nadzor nad gradnjom, održavanjem, upravljanjem i zaštitom lučkog područja (lučke podgradnje i nadgradnje);
 • osiguravanje trajnog i nesmetanog obavljanja lučkog prometa, tehničko-tehnološkog jedinstva i sigurnost plovidbe;
 • osiguravanje pružanja usluga od općeg interesa ili za koje ne postoji gospodarski interes ostalih gospodarskih subjekata;
 • usklađivanje i nadzor rada ovlaštenika koncesije koji obavljaju gospodarsku djelatnost na lučkom području;
 • donošenje odluke o osnivanju i upravljanju slobodnom zonom na lučkom području, sukladno propisima koji uređuju slobodne zone;
 • ostali poslovi utvrđeni zakonom.

Temeljem čl. 60. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, prihodi lučke uprave su:

 • lučke pristojbe
 • naknada od koncesija za lučke djelatnosti
 • sredstva iz proračuna osnivača
 • ostali prihodi.

Tijela lučke uprave čine Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće ima 5 članova. Dva člana i predsjednika imenuje osnivač, jednog člana ministar iz redova lučke kapetanije, i jednog člana imenuju predstavnici ovlaštenika koncesije na području lučke uprave.

Članovi Upravnog vijeća su Marko Satalić (Ministarstvo), Elvis Živković (koncesionar), Branko Domac (PGŽ) i Dejan Nekić (PGŽ). Predsjednik Upravnog vijeća Županijske lučke uprave Mali Lošinj je Loris Rak.

Aktualni ravnatelj Županijske lučke uprave Mali Lošinj je Filip Balija.

POPIS GOSPODARSKIH SUBJEKATA S KOJIMA ŽUPANIJSKA LUČKA UPRAVA MALI LOŠINJ NE SMIJE SKLAPATI UGOVORE O JAVNOJ NABAVI

Na osnovi odredbe čl. 80. st.2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (N.N. 120/16) Županijska lučka uprava Mali Lošinj nema gospodarskih subjekata sa kojima ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.

Ove web stranice koriste kolačiće radi što boljeg iskustva posjetitelja stranice. Molimo da prije korištenja web stranice pročitate opće uvjete korištenja, uvjete zaštite osobnih podataka i Informacije o kolačićima. Klikom na poveznicu 'Zatvori' potvrđujete prihvaćanje kolačića na ovim stranicama.